Ο ΣΤΕΒ συμμετείχε στις εργασίες του 3ου Συνεδρίου του ΤΕΕ για την «Ελληνική Βιομηχανία: Προς την οικονομία της γνώσης», (Αθήνα 3-5/7/2006).  Στην εισήγηση του Συλλόγου μας με τίτλο Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστημονικού δυναμικού στην ελληνική βιομηχανία τονίστηκε ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας δεν μπορεί να συνεχίζει να στηρίζεται στη συγκράτηση του κόστους εργασίας και ότι πλέον η βιώσιμη ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια προστιθέμενη αξία, η οποία μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον μέσα από την ουσιαστική αξιοποίηση (και εκτίμηση!) του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Ο ΣΤΕΒ επίσης χαιρετίζει την τοποθέτηση του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Γιάννη Αλαβάνου κατά την εναρκτήρια ομιλία του για τις εργασίες του Συνεδρίου: «Ο βιομηχανικός τομέας είναι τομέας κλειδί για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και για τη σταθερή απασχόληση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί κάθε χρόνο παρουσιάζονται μια σειρά προσκομμάτων προκειμένου να υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά τους μηχανικούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη βιομηχανία; Θα περάσουμε στην Ελλάδα σε μια οικονομία και κοινωνία της γνώσης, αναζητώντας λύσεις στο φθηνό επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό;», και ευελπιστούμε ότι με την προτροπή αυτή του ΤΕΕ, ο ΣΕΒ θα αναγνωρίσει επιτέλους τον ΣΤΕΒ ως συνδικαλιστικό φορέα των Μηχανικών της βιομηχανίας και θα ανταποκριθεί θετικά στην πάγια επιδίωξη του Συλλόγου μας για διάλογο με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και το όφελος των εργαζομένων σε αυτήν.

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα