Επικαιρότητα - Σχόλια 

  
 

   ΣΧΟΛΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008    


Το Χρονικό της ΣΣΕ 2008 (Μάιος - Νοέμβριος 2008)

 Η διεκδίκηση της συλλογικής ρύθμισης εργασίας για τα μέλη του ΣΤΕΒ ξεκίνησε εμπρόθεσμα, με την καταγγελία της Δ.Α. 36/2007 και πρόσκληση για απευθείας διαπραγμάτευση επί προτεινόμενου από πλευράς του Συλλόγου σχεδίου προς την εργοδοτική πλευρά (ΣΕΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1876/1990. Για το 2008, οι διεκδικήσεις του ΣΤΕΒ περιελάμβαναν:

   1)  Ομογενοποίηση των βασικών μισθών για όλες τις ειδικότητες Μηχανικών, και εξορθολογισμό της μισθολογικής εξέλιξης ανά τριετία  

    2)  Βελτίωση της σχέσης των βασικών μισθών των Πτυχιούχων Μηχανικών, αποφοίτων ΤΕΙ, προς τους βασικούς μισθούς των Διπλωματούχων Μηχανικών, αποφοίτων ΑΕΙ, στο 80%

     3)  Ομογενοποίηση και πλήρη κωδικοποίηση του συνόλου των προβλεπόμενων επιδομάτων

      4)  Εξασφάλιση αξιοπρεπών αυξήσεων επί των βασικών μισθών, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη τον πληθωρισμό, το αυξημένο κόστος ζωής και τις σημαντικές ασφαλιστικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν με τον Ν. 3518/2006 από 1/1/2007.

Με τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας κατά την οποία δεν υπήρξε ουδεμία ανταπόκριση στην πρόσκληση του Συλλόγου από την εργοδοτική πλευρά, κατατέθηκε αίτηση (6/5/2008) για την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης από τον Ο.ΜΕ.Δ. Αμέσως μετά την κλήρωση για την ανάδειξη μεσολαβητή (14/5/2008), ο ΣΕΒ ζήτησε αναβολή της διαδικασίας για απευθείας διαπραγματεύσεις, μετά από 26 χρόνια συνεχούς άρνησής του στις προσκλήσεις του ΣΤΕΒ για τον σκοπό αυτό. Η εξέλιξη αυτή αξιολογήθηκε καταρχήν θετικά από τον Σύλλογο, και προς διευκόλυνση των απευθείας διαπραγματεύσεων, μετά και τις πρώτες 2 συναντήσεις με τον ΣΕΒ, συμφωνήθηκε περαιτέρω παράταση της διαδικασίας μεσολάβησης στον Ο.ΜΕ.Δ έως τις 17/6/2008. Ακολούθησαν άλλες 2 συναντήσεις με εκπροσώπους του ΣΕΒ, στη διάρκεια των οποίων η ομάδα διαπραγμάτευσης του ΣΤΕΒ διατύπωνε με σαφήνεια και επιχειρήματα τις θέσεις και προτεραιότητες του Συλλόγου για τη φετινή ΣΣΕ, αλλά και την αναγκαιότητα τήρησης ενός λογικού χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ανησυχώντας για καθυστερήσεις σκοπιμότητας από την εργοδοτική πλευρά. Παρά τις γενικόλογες διαβεβαιώσεις όμως ότι ο ΣΕΒ επιθυμούσε την υπογραφή ΣΣΕ, σε κάθε συνάντηση οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς επανέρχονταν με δυσμενέστερους όρους από αυτούς που είχαν συζητηθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη, προβάλλοντας κάθε φορά και νέα προσκόμματα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Εν τω μεταξύ ο Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ) και η  Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ) που εκπροσωπούν εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο και όχι τους Μηχανικούς της βιομηχανίας, προέβησαν στην ταυτόχρονη διεκδίκηση ΣΣΕ από τον ΣΕΒ, αποπειρούμενοι (για πολλοστή φορά) την εξομοίωση του επαγγέλματος του Μηχανικού με τα επαγγέλματα των Εργοδηγών-Σχεδιαστών και των Εμπειροτεχνών Εργοδηγών μέσης και κατωτέρας εκπαίδευσης, και την αυθαίρετη και πραξικοπηματική επέκταση του πεδίου δραστηριοποίησής τους στον κλάδο που εκπροσωπείται ενεργά και αδιάλειπτα από τον ΣΤΕΒ από το 1982. Πέρα από την συνδικαλιστικά απαράδεκτη και αντιδεοντολογική στάση των ΣΤΥΕ-ΟΣΕΤΕΕ, η κίνησή τους αυτή έδωσε στην εργοδοτική πλευρά (ΣΕΒ) το πλεονέκτημα της «διττής διαπραγμάτευσης» και το «δικαίωμα» αμφισβήτησης εμφανών κεκτημένων των εργαζομένων απειλώντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων σε βάρος των εργαζομένων.

Τελικά, έπειτα από τέσσερις άκαρπες συναντήσεις με τον ΣΕΒ, κατά τις οποίες η εργοδοτική πλευρά έφθασε να αξιώνει την άρση κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων (π.χ. ακύρωση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας), ο ΣΤΕΒ ζήτησε από τον Ο.ΜΕ.Δ. να προχωρήσει η διαδικασία της μεσολάβησης, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις-συζητήσεις. Μετά τη δεύτερη συνάντηση (15/7/2008) διαφάνηκε το ενδεχόμενο ανεύρεσης μιας αποδεκτής από τις δύο πλευρές λύσης και η πιθανότητα σύναψης ΣΣΕ. Όμως, παρά την εξέλιξη αυτή, και ενώ αναμενόταν η υποβολή της πρότασης μεσολάβησης βάσει των συμφωνηθέντων, στις 22/7/2008 ο ΣΕΒ υπέβαλε σχέδιο ΣΣΕ (χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο τροποποίησής του), το οποίο παρέβαινε τα συμφωνηθέντα και πρόβαλε αξιώσεις για άρση κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων, και κατά συνέπεια απορρίφθηκε ομόφωνα από το ΔΣ του ΣΤΕΒ.

Στις 26/8/2008 κοινοποιήθηκε και στα δύο μέρη, η πρόταση μεσολάβησης (παρόλο που είχε εκδοθεί από τις 30/7/2008, καθυστέρηση που αποδόθηκε από τον Ο.ΜΕ.Δ. στις θερινές διακοπές του ΣΕΒ !!!). Η πρόταση μεσολάβησης έγινε αποδεκτή από τον ΣΤΕΒ αλλά απορρίφθηκε από την εργοδοτική πλευρά. Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1876/90, ακολούθησε η προσφυγή του ΣΤΕΒ στη διαδικασία της διαιτησίας (αίτηση ΣΤΕΒ 3/9/2008). Πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο συναντήσεις (25/9/2008 και 7/10/2008), στην πρώτη εκ των οποίων η διαμορφωμένη και καταγεγραμμένη πρόταση επί του πρακτικού μεσολάβησης της 15ης Ιουλίου απορρίφθηκε από την εργοδοτική πλευρά. Στη δεύτερη συνάντηση, ο ΣΕΒ υπέβαλε ένα απαράδεκτο-κατά τη γνώμη μας-υπόμνημα, το οποίο ανάμεσα σε άλλα καταλήγει: «να μην χορηγηθούν αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και στα επιδόματα που θα ξεπερνούν το 3% για το έτος 2008»!

Στις 4/11/2008, με μεγάλη καθυστέρηση από την πλευρά του Ο.ΜΕ.Δ., εκδόθηκε η Δ.Α. 46/2008, η οποία ικανοποιεί αξιοπρεπώς μέρος των διεκδικήσεων του ΣΤΕΒ, και ταυτόχρονα απορρίπτει τις απαράδεκτες αξιώσεις της εργοδοτικής πλευράς για χορήγηση αυξήσεων χαμηλότερων της ΕΓΣΣΕ και την ακύρωση κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

Προς έκπληξη όλων όμως, την ίδια χρονική περίοδο εμφανίστηκε ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ υπογεγραμμένη μεταξύ της ΟΣΕΤΕΕ και των ΣΕΒ / ΓΣΕΒΕΕ / ΕΣΕΕ για τους Μηχανικούς των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, σχετικά με την οποία επισημαίνουμε τα εξής:
           

1. Δεδομένου ότι ο αριθμός των Μηχανικών που απασχολούνται στη βιοτεχνία και το εμπόριο με σχέση εξαρτημένης εργασίας είναι ελάχιστος, το πεδίο εφαρμογής της ΣΣΕ της ΟΣΕΤΕΕ είναι ουσιαστικά το ίδιο με το πεδίο εφαρμογής των συλλογικών ρυθμίσεων που πραγματεύεται ο ΣΤΕΒ από το 1989, συμπεριλαμβανομένης της πλέον πρόσφατης ρύθμισης (Δ.Α.46/2008), αφορά δηλαδή τους διπλωματούχους και πτυχιούχους Μηχανικούς της βιομηχανίας.

2. Η ΟΣΕΤΕΕ εκπροσωπεί εργαζομένους στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά όχι τους Μηχανικούς που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις.

3. Η ΣΣΕ της ΟΣΕΤΕΕ είναι δυσμενέστερη από την Δ.Α. 46/2008, αλλά και προγενέστερων ρυθμίσεων του ΣΤΕΒ για τους Μηχανικούς της βιομηχανίας, στα παρακάτω βασικά σημεία:

α.  Προβλέπει χαμηλότερους βασικούς μισθούς.

β.  Ακυρώνει το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

γ. Συμψηφίζει το επίδομα υπευθύνου έναντι δημόσιας αρχής με τυχόν επιδόματα προϊσταμένου θέσης, σε αντίθεση μάλιστα και με ήδη υφιστάμενες γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 Διευκρινίζεται ότι η νέα συλλογική ρύθμιση εργασίας του ΣΤΕΒ (ΔΑ 46/2008) έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την 87920/4636 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2699Β-31-12-2008) και, σε περίπτωση συρροής (στον κλάδο της βιομηχανίας), υπερισχύει ως ευνοϊκότερη έναντι της ΣΣΕ μεταξύ ΟΣΕΤΕΕ και ΣΕΒ / ΓΣΕΒΕΕ / ΕΣΕΕ.

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα