Επικαιρότητα - Σχόλια 

 

  

ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006


 

Ολοένα και συχνότερα αντιμετωπίζουμε συγκρίσεις των εν Ελλάδι αντεργατικών προτάσεων ….

Ολοένα και συχνότερα αντιμετωπίζουμε συγκρίσεις των εν Ελλάδι αντεργατικών προτάσεων, με εξελίξεις στις προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Ακούμε για τους συμβιβασμούς των συνδικαλιστών στη Γερμανία, τα υψηλά ποσοστά μερικής ή προσωρινής απασχόλησης στην Ολλανδία, κλπ.

Κατά παράδοξο όμως τρόπο, ξεχνιούνται ορισμένες στοιχειώδεις αλήθειες, όπως το γεγονός ότι οι αποδοχές των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι καθηλωμένες για πολλά χρόνια στο ήμισυ περίπου των αποδοχών στην ΕΕ των 15, ενώ το πραγματικό κόστος ζωής είναι πλέον εφάμιλλο, εάν όχι και υψηλότερο σε ορισμένους τομείς, από τις εν λόγω προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, δεν φαίνεται να δίνεται η δέουσα σημασία στο απλό γεγονός ότι σε καλά οργανωμένες κοινωνίες με ώριμη οικονομία, η μερική ή η προσωρινή απασχόληση δεν συνεπάγονται και μεγάλα ενδιάμεσα διαστήματα ανεργίας, ούτε συρρίκνωση των εισοδημάτων σε τέτοια επίπεδα που να δημιουργείται πρόβλημα επιβίωσης στους πολίτες (Σ.Σ. βέβαια, δεν μπορούμε παράλληλα να ξεχνούμε τα υψηλά ποσοστά αστέγων στις χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης). Στη χώρα μας, με την πολυετή εμπειρία ανικανότητας του κράτους και των επιχειρήσεων να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και ωρίμανση της οικονομίας (αφού εξάλλου το εύκολο κέρδος εξακολουθεί να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και το ιστορικό κακοδιαχείρισης τεράστιων επενδυτικών κονδυλίων στην πρόσφατη ιστορία της χώρας είναι ιδιαίτερα πλούσιο), είναι λίαν ορατός ο κίνδυνος ότι η εφαρμογή μέτρων "ευρωπαϊκού" τύπου, ως ανωτέρω, θα οδηγήσει αποκλειστικά και μόνο τους εργαζομένους σε μεγαλύτερη "μιζέρια", ενώ μετά από μερικά χρόνια οι "ειδικοί" θα διαπιστώνουν για μια ακόμη φορά ότι τα μέτρα δεν είχαν αποτέλεσμα (π.χ. βελτίωση ανταγωνιστικότητας, βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας κλπ.), αφήνοντας (ως συνήθως) και ορισμένες αόριστες αιχμές ότι "κάποιοι λίγοι" πλούτισαν σε βάρος του ελληνικού λαού! 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα