Επικαιρότητα - Σχόλια 

  
 

    ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΙΟΥ 2008   H ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ 700 ΕΥΡΩ

(Συνέντευξη Σ. Κούλογλου LIFO free-press 22/05/08)

Ερώτηση: Η περίφημη εκπομπή για τη γενιά των 700 ευρώ προβάλλεται τελικά σήμερα το βράδυ;

Σ.Κ. Δεν ετέθη θέμα να μην προβληθεί. Το θέμα που ετέθη ήταν ότι αν επιμείνω στην προβολή δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό μου για τον επόμενο χρόνο. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο να μην προβληθεί, αφού πρόκειται για μια εξωτερική παραγωγή. Εγώ παραδίδω στην ΕΡΤ μια κασέτα, άρα θα ήταν μεγάλη λογοκρισία να μην την παίξουν καθόλου. Οι εκπομπές πρέπει να συνεχιστούν μέχρι τέλος Ιουνίου, οπότε λήγει το συμβόλαιό μου.

Το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «ΕΠΙΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 700 ΕΥΡΩ»  του Στέλιου Κούλογλου (www.rwf.gr/episode1-new.php?id=207) κατέγραψε για ένα μήνα τη ζωή πέντε νέων που προσπαθούν να επιβιώσουν ενάντια στην ακρίβεια και τους χαμηλότατους κατώτατους μισθούς. Με τον τρόπο αυτό ο δημοσιογράφος και η ομάδα του ανέδειξαν μέσα στην κρατική τηλεόραση το πρόβλημα των ανθρώπων της διπλανής πόρτας, καταδεικνύοντας την εργασιοκοινωνική κατάσταση στη σύγχρονη Ελλάδα. Όπως είπε και ο δημοσιογράφος Φ. Καρζής "Μια ολόκληρη γενιά αντιμετωπίζει μαζικά την πιθανότητα να έχει κοινωνική θέση και οικονομικό επίπεδο χαμηλότερο από την οικογένεια από όπου προέρχεται..."  

Επίσης μας γνώρισε την G700 (http://g700.blogspot.com/), «μια εναλλακτική κίνηση του διαδικτύου στην οποία συμμετέχουν νέοι, στην ηλικιακή ομάδα 25 με 35, οι οποίοι προβληματίζονται έντονα για τη γενιά τους και αυτά που τους επιφυλάσσει το μέλλον»

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.     Οι κατώτατοι μισθοί  στην Ευρώπη (Πηγή:  Federation of European Employers)

http://www.fedee.com/minwage.html

2. «Ο βασικός μισθός από 92 έως 1570 ευρώ στην ΕΕ, ανάλογα με τη χώρα» (Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 20-9-2007)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20070913STO10373+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL

3. Μέσος όρος ετήσιων μικτών εισοδημάτων (Βιομηχανία+υπηρεσίες) Πηγή: Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=dbb12560

Σε μια τέτοια πραγματικότητα η διατήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η κατοχύρωση ελάχιστων αμοιβών (βασικών μισθών και επιδομάτων) και η ανταμοιβή των εργαζομένων ανάλογα με τα προσόντα τους, αλλά και σε άμεση συνάρτηση με το κόστος ζωής, αποτελούν θεσμοθετημένα και αδιαπραγμάτευτα θέματα για τον ΣΤΕΒ.

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα