Επικαιρότητα - Σχόλια 

  

   ΣΧΟΛΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007  

 Αφιέρωμα του Τεχνικού Επιμελητήριου της Ελλάδας (ΤΕΕ) στις διεκδικήσεις των Συλλόγων/Φορέων των Μηχανικών (Πίνακας 1) και των Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ (Πίνακας 2), και Αναπτυξιακές Προοπτικές της χώρας – τομείς προτεραιότητας των Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ (Χάρτης των διεκδικήσεων).

 Για περισσότερη ενημέρωση:

  1. ΣΤΕΒ Θέσεις/Διεκδικήσεις - Ασφαλιστικά θέματα
  2. ΕΔ ΤΕΕ Νο 2456 - 24/9/2007 σελ.12-20
  3. ΕΔ ΤΕΕ Νο 2457 - 1/10/2007 σελ. 12-23

 Πίνακας 1 Βασικά αιτήματα και προτάσεις Συλλόγων / Φορέων

Αναλυτικότερα τα Αιτήματα / Προτάσεις του ΣΤΕΒ όπως δημοσιεύτηκαν στο ΕΔ του ΤΕΕ

Πίνακας 2 Τα προβλήματα των Μηχανικών της χώρας σύμφωνα με τις εισηγήσεις των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ

 Αναπτυξιακές προτεραιότητες των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ