Επικαιρότητα - Σχόλια 

  

   ΣΧΟΛΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007    Ο ΣΤΕΒ σταχυολόγησε μερικές από τα πιο σημαντικές διαδικτιακές συνδέσεις που
στοχεύουν στην ενημέρωση-αφύπνιση-ενεργοποίηση των πολιτών:

·      20-7-2007 Πρακτικά ημερίδας περιβάλλοντος με θέμα: «ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ»

·     27-9-07 Η έκθεση-απολογισμός των πυρκαγιών από τη WWF

·      Οι σύνδεσμοι του oikologio.gr αναφορικά με δράσεις των πολιτών, των επιχειρήσεων και του κράτους για το περιβάλλον

·      Περιβαλλοντική  πληροφόρηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ

·      Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η (μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό για τη φύση, το περιβάλλον και την πολιτική οικολογία)

·        18-7-2007: Η Paradox Ethereal ανακοινώνει την έναρξη του ιστότοπου ΠΑΡΝΗΘΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

·      Οι Ελληνικές Οργανώσεις για την προστασία της φύσης

·      ΤΕΕ, Αύγουστος 2007 «Πρόχειρος οδηγός για τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν την απομείωση φέρουσας ικανότητας μικρών κτιρίων (από Σκυρόδεμα ή Τοιχοποιία) μετά  από ΠΥΡΚΑΓΙΑ»  

·     Το Πρωτόκολλο του Κυότο προς τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές (Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change )

·       Διαδικτυακή Πρωτοβουλία Συγκρότησης για την αφύπνιση και την εθελοντική αναδάσωση http://groups.google.com/group/anadasosi/