Επικαιρότητα - Σχόλια 


  

ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 


 

Προβληματισμό προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου του ΣΕΒ….

Προβληματισμό προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου του ΣΕΒ υπέρ της συγκράτησης των αυξήσεων των αποδοχών των εργαζομένων κάτω από τον προβλεπόμενο πληθωρισμό για το 2006, αλλά και υπέρ της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.Άραγε, στόχος των προτάσεων αυτού του είδους είναι η μείωση της ανεργίας ή η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων;

Ή μήπως κύριο μέλημα του ΣΕΒ είναι απλά η διασφάλιση ακόμη φθηνότερου εργατικού δυναμικού για περισσότερο χρόνο, και η προσπάθεια μείωσης των εργοδοτικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία;

Με τη συνεπακόλουθη αύξηση, δε, της δεξαμενής διαθέσιμου εργατικού δυναμικού (αφενός με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά και με την επιχειρούμενη σε ευρεία κλίμακα "εισαγωγή" εργατικών χεριών από, ή/και την "εξαγωγή" παραγωγικών μονάδων σε γειτονικές και μη χώρες ακόμη χαμηλότερου κόστους εργασίας) δεν είναι καθόλου προφανές το (υπονοούμενο) ενδιαφέρον της εργοδοτικής πλευράς για μείωση της ανεργίας στη χώρα μας. Εξάλλου, σπάνιες είναι και οι επενδύσεις που έχουν στόχο τη διεύρυνση της βιομηχανικής βάσης της χώρας ή την μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, και όχι μόνον την περαιτέρω βραχυπρόθεσμη αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα