Επικαιρότητα - Σχόλια 

  

   ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007  

 


 «Ο ΣΤΕΒ προ των πυλών για τις νέες ΣΣΕ 2007»

Από την free press εφημερίδα της Αθήνας Lifo 19-25/04/2007:

 «Σύμφωνα με έρευνα της GPO και της ΑLCO η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει πώς υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για την υπόθεση των ομολόγων. Υπάρχει δηλαδή, και μία μειοψηφία που πιστεύει ότι φταίνε τα ομόλογα ή η κακιά η ώρα…»

 Ενώ στην ανασκόπηση για τα 50 χρόνια Ενωμένης Ευρώπης της εφημερίδας Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας 8-4-2007 αναφέρεται:

  • Το 1981 η Ελλάδα είχε εισόδημα (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ανά κάτοικο) ίσο με το 77,9% του μέσου όρου των 15  «παλιών μελών» κρατών. Σήμερα, 26 χρόνια μετά είναι οριακά μόνο ψηλότερο, 79,3%.
  • Οι μισθοί το 1981 αποτελούσαν το 73,7% του συνολικού ΑΕΠ, όταν σήμερα το κομμάτι της ευημερίας που καταλήγει στους μισθωτούς περιορίστηκε στο 64,9% και μειώνεται διαρκώς. 

 (Ταυτόχρονα, οι μισθοί των μισθωτών, συμπεριλαμβανομένων και των Μηχανικών, στην Ελλάδα  παραμένουν στο 60-70% των αντιστοίχων μέσων μισθών της ΕΕ15 [European Economy Statistical Annex, Έκθεση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ]) 

  • Οι εξαγωγές μας έφταναν το 1981 στο 26,1% του ΑΕΠ και σήμερα έχουν περιοριστεί στο 20% του ΑΕΠ. 
  • Οι άμεσοι φόροι έχουν αυξηθεί από το 5,2% του ΑΕΠ στο 8,8%.
  • Η ανεργία από το 4% του εργατικού δυναμικού το 1981, σήμερα βρίσκεται στο 8,8%.

 Από το ένθετο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ της εφημερίδας Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 7/5/2006 : 

  • Οι συνολικές αυξήσεις τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης-βενζίνη και καταναλωτικά αγαθά για τη διετία 2004-2006 είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες αυξήσεις τιμών στην Ευρωζώνη  (6,3% έναντι 4,4%)

Στα καθ’ημάς:

  • Οι μισθωτοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί, ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, αναμένουν δια της εφαρμογής του Ν. 3518/2006 (μάλλον τον Ιούλιο) την αύξηση των ασφαλιστικών τους κρατήσεων κατά 76 € το μήνα (νέοι ασφαλισμένοι) και περίπου 130€ το μήνα (παλαιοί ασφαλισμένοι), ήτοι κατά 5 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες των αποδοχών που προβλέπονται στις συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας), με αναδρομική ισχύ από 1-1-2007!

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα