Εγγραφή Αναθεώρηση Συνδρομές

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

 

Για την αντιμετώπιση των τρεχουσών οικονομικών αναγκών του Συλλόγου παρακαλείστε όπως εξοφλήσετε τις εκκρεμείς συνδρομές σας.

 

Η εξόφληση των συνδρομών γίνεται με κατάθεση 15 Ευρώ  για την συνδρομή ενός έτους σε Τραπεζικό Λογαριασμό της

ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: GR7201-5007-100000-98006136419 και ειδοποίηση για την κατάθεση με email στο steb@steb.gr

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα