Εγγραφή Αναθεώρηση Συνδρομές

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ

 Για την ενημέρωση του Μητρώου Μελών και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το παρακάτω Δελτίο και μας αποστείλετε τα τρέχοντα στοιχεία σας μαζί με αποδεικτικά στοιχεία (απλή επιστολή-όχι συστημένη) , ενημερώνοντάς μας για το αν αμείβεστε βάσει των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του ΣΤΕΒ και αν έχετε κάποια σχετικά θέματα που θα επιθυμούσατε να προωθήσουμε.

  μορφή .doc (WinWord)       μορφή .pdf (Acrobat Reader)  

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα