Συμβάσεις Βασικοί μισθοί και επιδόματα Λοιπές ρυθμίσεις

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΒ

Οι παρακάτω συμβάσεις είναι σε μορφή .pdf για την ανάγνωση τους απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο το Αcrobat Reader.


ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

      ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΒ

 

Δ.Α. 43/2009
 

 

Δ.Α. 46/2008
 

 

Δ.Α. 36/2007

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ & ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΝΑΥΠΗΓΟΙ
Δ.Α. 46/2003      Δ.Α. 6/2004      Δ.Α 31/2005      Δ.Α 31/2006     

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ
Δ.Α. 33/2003      Δ.Α. 7/2004      Δ.Α. 29/2005      Δ.Α. 36/2006

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ  & ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Δ.Α. 38/2003      Δ.Α. 8/2004      Δ.Α. 32/2005       Δ.Α. 29/2006

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα