Ιστορικό Στόχοι

ΣΤΟΧΟΙ

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας:

<<Σκοπός του συλλόγου είναι η μελέτη και η προώθηση των οικονομικών επαγγελματικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών, επιστημονικών και ηθικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών, η προσαρμογή τους στην διαρκώς εξελισσόμενη εφαρμοσμένη Τεχνολογία για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και τεχνολογίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και η ανάπτυξη αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών και του συνόλου των εργαζομένων >>.

Ο επαναπροσδιορισμός και η αποτίμηση των στόχων του ΣΤΕΒ κρίθηκε από το Δ.Σ. ως κύρια προτεραιότητα για την επαναδραστηριοποίηση των μελών του.

Προς αυτήν την κατεύθυνση ως στόχοι καταγράφηκαν:

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο και πρόσφορες επαφές με τα μέλη μας θα καταφέρουμε να πετύχουμε βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, τους στόχους μας προς ευόδωση των προσπαθειών μας.

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα