Ιστορικό Στόχοι

                                                                                ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΕΒ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΕΒ

Τον Ιούνιο του 1982 δημιουργείται ο Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ) με καταστατικό σκοπό να εκπροσωπήσει συνδικαλιστικά όλους τους τότε υπομηχανικούς (ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ), μηχανικούς (ΑΕΙ), και  λοιπούς τεχνικούς επιστήμονες αποφοίτους πανεπιστημίων (χημικούς, γεωλόγους, γεωπόνους, κλπ.) που εργάζονται στην Ελληνική βιομηχανία και σε συναφείς προς τη βιομηχανία επιχειρήσεις. Σήμερα, ο ΣΤΕΒ εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων  (αποφοίτων ΑΕΙ) και Πτυχιούχων (αποφοίτων ΤΕΙ) Μηχανικών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Από την πρώτη στιγμή ο (τότε) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο οποίος αντιπροσωπεύει την εργοδοτική πλευρά, δεν αναγνώρισε τον ΣΤΕΒ επικαλούμενος τη δήθεν  «μη ομοιοεπαγγελματική ιδιότητα των μελών του».

Ο ΣΤΕΒ διεκδικούσε - και διεκδικεί - από την εργοδοτική πλευρά (ΣΕΒ), Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), που περιλαμβάνουν τους Πτυχιούχους και τους  Διπλωματούχους Μηχανικούς. Για επτά συνεχόμενα χρόνια (1982-1989) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), κατάφερνε να επιβάλλει τις θέσεις του, με αποτέλεσμα να μην υπογράφεται συλλογική σύμβαση εργασίας.

Το 1989, μέσα από μια συλλογική πίεση από την πλευρά του ΣΤΕΒ, της ΓΣΕΕ, του ΤΕΕ και πολλών άλλων φορέων, το Δευτεροβάθμιο Διοικητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (ΔΔΔΔ) εξέδωσε δύο αποφάσεις που αποτελούν τις πρώτες στην ιστορία του Συλλόγου συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας. Η στιγμή αυτή θεωρείται και η πιο σημαντική στην μέχρι τώρα ιστορία του Συλλόγου. Ο ΣΤΕΒ άρχισε να αποκτά μέλη από όλη την επικράτεια και ο αριθμός τους ξεπέρασε τους 2000.

Έκτοτε, με τη συνεχιζόμενη άρνηση του ΣΕΒ να αναγνωρίσει τον ΣΤΕΒ ως συνδικαλιστικό φορέα των Μηχανικών της βιομηχανίας, την έκδοση συλλογικών ρυθμίσεων εργασίας αναλαμβάνουν αρχικά το Διοικητικό Διαιτητικό Δικαστήριο και πιο πρόσφατα (από το 1992) ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται από το Ν.1876/90 περί «Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και άλλων διατάξεων». 

Ο ΣΕΒ συνεχίζοντας την αρνητική του στάση και μέσα στη δεκαετία του ΄90 αρνείται τις απευθείας διαπραγματεύσεις και παράλληλα προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των διαιτητικών αποφάσεων που εκδίδονται. Επιτυγχάνει δε να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των συλλογικών ρυθμίσεων του 1996 οι ειδικότητες των Χημικών και των Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών. Από τότε ο ΣΤΕΒ κατέφευγε στον Ο.ΜΕ.Δ. για τη διεκδίκηση 3 ξεχωριστών συλλογικών ρυθμίσεων εργασίας. Παρά τις δυσχέρειες που εμφανίζονται με την επερχόμενη συρρίκνωση του συνδικαλιστικού κινήματος, ο ΣΤΕΒ καταφέρνει να πραγματοποιεί τις αρχαιρεσίες του κάθε δύο χρόνια και να βελτιώνει κάθε χρόνο τις συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας του.

Το 2007 εκδίδεται για πρώτη φορά ενιαία συλλογική ρύθμιση εργασίας για το σύνολο των Μηχανικών (ΑΕΙ / ΤΕΙ) που εργάζονται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Το 2008 έγιναν για πρώτη φορά απευθείας διαπραγματεύσεις με τον ΣΕΒ (πλέον, Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), δεν κατέληξαν όμως σε υπογραφή συλλογικής ρύθμισης, λόγω της εξαιρετικής κωλυσιεργίας και αδιαπραγμάτευτων για το Σύλλογο αξιώσεων της εργοδοσίας. Ο ΣΤΕΒ συνεχίζοντας την πορεία του κατάφερε με τις συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας του 2008 και 2009 να πετύχει σημαντικά βήματα προς τον εξορθολογισμό των αμοιβών και την κατοχύρωση αξιοπρεπών μισθών και επιδομάτων για ΟΛΟΥΣ τους Μηχανικούς της βιομηχανίας.

Στη σύντομη ιστορική αναδρομή που ακολουθεί διαφαίνονται οι δυσχέρειες στη διεκδίκηση των συλλογικών ρυθμίσεων εργασίας του ΣΤΕΒ, οι οποίες πλέον αφορούν περισσότερους από 10.000 Μηχανικούς που εργάζονται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας τους. Με σημαντικούς αγώνες και κατακτήσεις ο Σύλλογος στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των Μηχανικών που εκπροσωπεί για να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προκλήσεις και τα μέτωπα που διαμορφώνονται στα εργασιακά, επαγγελματικά και ασφαλιστικά θέματα του 21ου αιώνα!

 

1989-2009: 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΣΕ ΣΤΕΒ

1982-1989: Ο ΣΤΕΒ δίνει συνεχείς αγώνες για τη διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας. Αντιμετωπίζει την άρνηση και τις μεθοδεύσεις του τότε Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) που μόνο στόχο έχουν τη μη-αναγνώριση συνδικαλιστικού δικαιώματος στους τεχνικούς επιστήμονες της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα να μην υπογράφεται συλλογική σύμβαση εργασίας αυτή την περίοδο.

1989: Μέσα από μια συλλογική πίεση από την πλευρά του ΣΤΕΒ, της ΓΣΕΕ, του ΤΕΕ και άλλων φορέων εκδίδονται από το Δευτεροβάθμιο Διοικητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (ΔΔΔΔ) δύο αποφάσεις που ρυθμίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας: η 24/1989 για τους Μηχανικούς αποφοίτους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Σχολών ειδικοτήτων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Ναυπηγών, Μεταλλειολόγων, Αεροναυπηγών και Χημικών Μηχανικών και η 36/1989 για τους τεχνολόγους Μηχανικούς ειδικοτήτων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Ναυπηγών, Τεχνολόγων Τροφίμων, Κλωστοϋφαντουργών.

1989-1995: Μετά την επιτυχία του ΣΤΕΒ να ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών της βιομηχανίας, αρχικά με αποφάσεις των ΔΔΔ και μετά το 1992 με Διαιτητικές Αποφάσεις (Δ.Α.) του Ο.ΜΕ.Δ. (Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας), η εργοδοτική πλευρά (ΣΕΒ) συνεχίζει την άρνηση διαπραγμάτευσης ΣΣΕ με τον ΣΤΕΒ και προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των διαιτητικών αποφάσεων που εκδίδονται.

1996-1998: Υπό τις συνεχείς πιέσεις της εργοδοτικής πλευράς, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των συλλογικών ρυθμίσεων του 1996 οι ειδικότητες των Χημικών και των Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών. Το 1997 εκδίδεται ξεχωριστή Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών, και μόνο το 1998, καλύπτονται ξανά, επίσης με ξεχωριστή συλλογική ρύθμιση εργασίας, και οι Χημικοί Μηχανικοί. Το 1998, ο ΣΤΕΒ πετυχαίνει ενιαία ρύθμιση για τους όρους αμοιβής και εργασίας για Διπλωματούχους, αποφοίτους ΑΕΙ, και Πτυχιούχους, αποφοίτους ΤΕΙ, Μηχανικούς της βιομηχανίας των ειδικοτήτων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ναυπηγών και Ηλεκτρονικών, υπό τον ενιαίο όρο Μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

1998-2002: Ο ΣΤΕΒ συνεχίζει, στα πλαίσια των διαδικασιών του Ο.ΜΕ.Δ., να διαπραγματεύεται, σε ετήσια βάση, τρεις ξεχωριστές συμβάσεις εργασίας. Παρά τις πιέσεις και μεθοδεύσεις του ΣΕΒ, επιτυγχάνονται αξιοπρεπείς αυξήσεις βασικών μισθών και βελτιώσεις επιδομάτων. Διατηρούνται όμως διαφοροποιήσεις μεταξύ των τριών συλλογικών ρυθμίσεων, κυρίως σε βάρος των Χημικών Μηχανικών, όπως και μια υπερβολική «ψαλίδα» σε βάρος των Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ.

2003-2006: Ο ΣΤΕΒ πετυχαίνει σημαντικά βήματα προς τον εξορθολογισμό των προβλεπομένων αμοιβών των τριών επιμέρους συλλογικών ρυθμίσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα και με την ενεργή υποστήριξη του ΤΕΕ, ωριμάζει η άποψη περί αναγκαιότητας μιας ενιαίας συλλογικής ρύθμισης εργασίας για το σύνολο των Μηχανικών που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, ανεξαρτήτως ειδικότητας, αντικειμένου εργασίας και τρόπου αμοιβής.

2007: Εκδίδεται για πρώτη φορά ενιαία συλλογική ρύθμιση εργασίας για το σύνολο των Μηχανικών (ΑΕΙ / ΤΕΙ) που εργάζονται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις (Δ.Α. 36/2007) και επιτυγχάνεται σοβαρή εξομάλυνση των προβλεπομένων βασικών μισθών και επιδομάτων.

2008: Ο ΣΤΕΒ βρίσκεται για πρώτη φορά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον ΣΕΒ (πλέον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών). Μετά από πολύμηνες απευθείας διαπραγματεύσεις, όμως, η υπόθεση οδηγείται και πάλι στις διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. όταν η εργοδοτική πλευρά έφτασε να αξιώνει την κατάργηση ήδη κατοχυρωμένων επιδομάτων. Με τη Δ.Α. 46/2008 προχωρά η ομογενοποίηση της ενιαίας πλέον συλλογικής ρύθμισης εργασίας και επιτυγχάνονται αυξήσεις για το 2008 και το 2009. Ο δε ΣΕΒ, με σαφή αντιδεοντολογικά κίνητρα, προβαίνει σε υπογραφή δυσμενέστερης και ως εκ τούτου ανενεργής ΣΣΕ με άλλο Σύλλογο, ο οποίος ουδέποτε εκπροσώπησε Μηχανικούς της βιομηχανίας.

2009: Με την έκδοση της πρόσφατης Δ.Α. 43/2009 ολοκληρώνεται σχεδόν η ομογενοποίηση της ενιαίας συλλογικής ρύθμισης εργασίας για το σύνολο των Διπλωματούχων (ΑΕΙ) και Πτυχιούχων (ΤΕΙ) Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Παρά δε τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ο ΣΤΕΒ κατοχυρώνει a priori αυξήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2010!

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα