.

Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΤΕΒ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΡΙΤΗ 16-7-2013

 

 

 

 

 

15512
Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

 

 

                                    

 


1989-2009: 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΣΕ ΣΤΕΒ

 
 

Ο ΣΤΕΒ προτρέπει τους Μηχανικούς της Βιομηχανίας και συναφών προς αυτήν επιχειρήσεων, αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες και τα όργανα του Συλλόγου, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει η συμμετοχή αυτή στη δράση και την αποτελεσματικότητα του Συλλόγου. 
Μέλη του ΣΤΕΒ μπορεί να είναι το σύνολο των Μηχανικών που εργάζονται στη βιομηχανία και σε συναφείς με τη βιομηχανία επιχειρήσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του εάν αμείβονται ως αμιγώς μισθωτοί ή με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.